facebook

Eendragt Duurzame Energie Eendragt Zon Eendragt Wind Mijn verbruik inloggen Mijneendragt

Welkom

In dit gedeelte van de website willen we onze leden op de hoogte houden over onze vereniging. Statutair is iedereen lid die een certificaat heeft aangeschaft van minimaal € 50,00.


Als lid kunt U ook inloggen bij mijneendragt (uw eigen webportaal) waar u uw gegevens op to date kunt houden, de opbrengst van uw zonnepalen kan invoeren en de stand van uw certificaten kan inzien. Tevens kunt u, na 1 mei 2012 uw electriciteitlevering volgen.


De ledenvergadering heeft beslist dat er alleen nog certificaten worden uitgegeven, om lid te kunnen worden, met een max van € 100,00. En dat men bij aanvang lidmaatschap in het werkgebied van De Eendragt moet wonen. (Kop van Noord Holland). De reden hiertoe is dat we momenteel geen nieuwe grote windenergieprojecten in uitvoering hebben. Zodra dat weer wel het geval is wordt de uitgifte van certificaten weer geheel opengesteld.


Ook wordt er jaarlijks maar één nieuwsbrief naar de leden gestuurd, dat is de nieuwsbrief waarin de ledenvergadering wordt aangekondigd. Alle andere informatie komt op deze website, daarom raden we onze leden aan deze regelmatig te bezoeken.


De Eendragt is geïnteresseerd en betrokken bij vele soorten van duurzame energie. Natuurlijk willen we ook meer windenergie op land realiseren. Dit is echter hoofdzakelijk afhankelijk van goede lokaties. Weet u een potentiële lokatie, we gaan graag (samen) aan de slag.  

 

voorwaarden lidmaatschap  

Nieuwsarchief

11-07-2013
Film de Nieuwe Wildernis
03-06-2013
Nieuwsbrief Ledenvergadering
 
Relaties
Ondersteunen